صبَـَـَـآحكمَ / مسـَـَــآكمَ ســكر
صرآحـه جآيبه لكم حلآ انمآ ايــه
حلـَـَى آلكآنشـَـَـوٱلمقآڏير ●●●
بٱڪيت بسڪۈيت ٱي نۈع تفضلينه ٱنٱ ٱפـب ڏٱڇستيف .
نصف علبـہ قشطـہ أۈ علبه صغيره .
نصف ملعقه ڪبيره ڪٱڪٱۈ بۈڏره .
6 פـبآت ڇبنـہ ڪيري .
علبه ڪبيره نستله ( פـليب مـפـلى ) .
6علب ڪٱنشۈ ( بسڪۈيت هش مـפـشي بٱلشڪۈلٱته ) .
2 ڇٱلڪسي .


ٱلطريقـہ ●●●نڇهّـز ٱلطبقـہ ٱلأۈلـى ●●●


نفتت ٱلبسڪۈت ۈٱلٱفضل لۈ تخلينه خشن شۈي يطلع ٱפـلى ●●●
نضيف نصف ملعقـہ ٱلڪٱڪٱۈ ●●●
نضيف نصف علبـہ قشطه ۈلآزم يصير بعڏ مٱنضيف ٱلقشطه متمآسك شۈي ●●●
ٱلـפـين ٱضغطيه بٱلصينيه ●●●
نڇي للطبقه ٱلثٱنيه ●●●نخلط ٱلڪيري ۈٱلنستلـہ بٱلخلآط عشآن يصير نآعم ●●●